Maxim IcePad SWE, inkl WCF-godkänd dyna | Hasselborgs Curlingprodukter
Tillverkare