The Stabilizer FS 1 | European Curling Sport AB

Idén till The Stabilizer utvecklades av Earl Morris, hängiven curlare och far till en av curlingens riktigt stora framtidslöften John Morris, tvåfaldig juniorvärldsmästare. Den första prototypen var klar för användning 1995. Ett år senare godkände Kanadensiska Curlingförbundet (CCA) The Stabilizer som ett godkänt slidetillbehör. Försäljningen av The Stabilizer startade under de följande åren och är nu ett vanligt förekommande hjälpmedel för den perfekta balansen och stabiliteten. Vi lagerför The Stabilizer FS1 och kan självklart också ta hem andra produkter ur sortimentet.

Tillverkare